Programmalijnen

Innovatie

Ambitie

In Meierijstad kennen we geen standaard. We pakken opgaven  en  uitdagingen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. Als organisatie blijven we leren, experimenteren en ontwikkelen. Er is altijd een “B” om naar toe te werken.
We creëren een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van fouten mag, als we ervan leren. Iedereen heeft een innovatieve kant en het is onze ambitie om de vernieuwingskracht naar boven te halen.

Activiteiten

In het afgelopen jaar hebben we ons vanuit de programmalijn Innovatie ingezet op het verbreden van de bekendheid van het Nieuwe Ideeën Fonds. Specifiek hebben we ons ook gericht op NIF Junior waarbij met hulp van bureau ConsultingKids de jeugd is gevraagd naar ideeën voor het vormgeven van de 1,5 meter samenleving en ideeën die innovatief zijn en goed voor de samenleving van Meierijstad. Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat er vertraging kwam op de planning en konden scholen in het laatste kwartaal van 2020 benaderd worden. De uitwerking van de ideeën vindt dan ook in 2021 plaats.
In augustus heeft u een interactieve beeldvormende avond meegemaakt over het onderwerp innovatie. Daarnaast hebben we ons intern gericht op het stimuleren van vernieuwend denken en werken. alleen ook dit in beperkte mate vanwege corona. We hebben onder andere digitale innovatie sessies gehouden met medewerkers. Ook heeft in 2020 een heroriëntatie op de programmalijn innovatie plaatsgevonden en is besloten om "interne innovatie" te plaatsen onder de programmalijn Zelforganisatie en "externe innovatie" waaronder NIF onder de programmalijn Participatie. Daarmee is de programmalijn Innovatie beëindigd.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42