Programmalijnen

Inclusie

Ambitie

‘Iedereen kan meedoen’ is klare taal voor ‘Inclusie’. De ambitie is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit betekent Meierijstad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk maken.

Activiteiten

Inclusie is sinds 2020 een programmalijn. In 2020 zijn de diverse activiteiten te verdelen in drie hoofdthema’s, namelijk bewustwording, mensen met een beperking op diverse terreinen beter mee laten doen en digitale toegankelijkheid.

Bewustwording
In het kader van bewustwording zijn het stimuleringsfonds toegankelijkheid en de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad gerealiseerd. Informatie om de bewustwording te vergroten, is verspreid via intranet, berichten in de lokale bladen of omroep en via nieuwsbrieven.

Beter mee laten doen
Op verschillende beleidsterreinen is aandacht geweest voor het beter mee laten doen van mensen met een beperking. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, verkeer/mobiliteit, nieuwbouw projecten, onderwijs, verkiezingen en diversiteit. Zo zijn in 2020 een visie over diversiteit en inclusief werkgeverschap en het actieplan Uniek Sporten vastgesteld.

Digitale toegankelijkheid
In 2020 zijn er ook diverse stappen gezet op het gebied van digitale toegankelijkheid, zoals inventarisaties van websites, toegankelijkheidsverklaringen, bewustwording en opleiding.  

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42