Paragrafen

Bedrijfsvoering

De gemeente Meierijstad handelt in het belang van haar gemeenschap. In alle rollen van de bestuurders en medewerkers van Meierijstad is deze dienstbaarheid aan de samenleving een uitgangspunt. Meierijstad heeft de ambitie om samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen de uitdagingen in de samenleving aan te pakken. Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat. In plaats van dat wij bepalen hoe het moet en wat er mogelijk is, denken we mee met onze klanten om samen een oplossing te vinden. Taken die prima door een wijk of buurt zelf kunnen worden opgepakt of uitgevoerd, worden door de gemeente gefaciliteerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42