Programmalijnen

Organisatie ontwikkeling

Ambitie

Voor de organisatie is de volgende ambitie geformuleerd.

Wij verbinden visie, doelen en kernwaarden in alles wat we doen. Ons DNA, dit zijn wij, zo doen we dat in Meierijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.

Wij zijn de samenleving
In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meierijstad centraal. Wij kennen geen binnen of buiten en wij werken mét in plaats van vóór de samenleving. Wij handelen vanuit de visie 2025.

Wij zijn aandeelhouder
Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste tot je recht komt wanneer je verbonden bent met de waarden van de organisatie. Dat is wanneer je zelf waarde toevoegt als professional, als eigenaar, als ondernemer en als regisseur. Wij zijn even divers als het brede scala aan bedrijven en inwoners. Wij geloven dan ook in gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid en werken daarom vanuit de talenten van de mensen. Wij dagen je uit.

Wij zijn de beste
…in elkaar versterken;
…in het benutten van talenten;
…in een mix van professionals, specialisten en generalisten;
…in samenwerken, leren en experimenten;
…in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

Het is een veelbewogen jaar geweest. Door de corona maatregelen is het werk anders dan anders verlopen. Het grootste deel van het jaar hebben we op afstand van elkaar gewerkt. Sommige activiteiten kwamen ineens in een stroomversnelling waardoor een wendbare en flexibele organisatie meer noodzakelijk bleek dan ooit tevoren. Zoals bijvoorbeeld de grote zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het eigenaarschap dat medewerkers in de corona periode hebben laten zien. Zonder pardon zijn we met zijn allen overgeschakeld van samenwerken op kantoor naar digitaal samenwerken, waarbij het grootste deel van het werk gewoon door is gegaan. De manier waarop dit tot stand is gekomen, is iets om trots op te zijn. Dit laat zien dat we al stappen hebben gezet met de ontwikkeling van zelforganisatie in Meierijstad.

De programmalijn Organisatieontwikkeling was in 2020 speciaal gericht op de doorontwikkeling naar zelf organiserend werken. Hiervoor hebben we een aparte programmalijn Zelforganisatie ingericht.
Het is gelukt om de meeste activiteiten digitaal vorm te geven en op die manier door te laten gaan. Denk hierbij aan trainingen Klare taal en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Ook de sessies met medewerkers over zelforganisatie hebben digitaal plaatsgevonden. De activiteiten en het digitaal ontwikkelen hiervan is veelal door de eigen medewerkers gebeurd. In 2021 pakken we door op deze ontwikkeling. We gaan bekijken hoe we het goede uit de corona tijd kunnen vasthouden om weer nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling van onze organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42