Bijlagen

Af te sluiten kredieten per 31-12-2020

Kredieten zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we kredieten af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn de kredieten opgenomen die we per 31-12-2020 afsluiten.

Af te sluiten kredieten (bedragen x € 1.000)

Totaal Krediet uitgaven

Totaal werkelijke uitgaven

Af te sluiten kredieten

Aanbrengen hekwerk sportpark Prins Willem-Alexander

43

49

-6

Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer halte Sint-Oedenrode

449

412

38

Aanleg meetnet vrijvervalriool (stelselmetingen)2

75

1

74

Aanleg multifunctionele speelvelden 20-2011

100

-

100

Aanpassing vrijverval riolering 2018/2019

40

40

0

Afkoppelmaatregelen Rembrandtlaan

300

5

295

Afsluitbaar maken/aanvulling inrichting horeca De Molen Hei

34

38

-4

Basis Rioleringsplan maatregelen Schijndel 2018/2019

75

2

73

Brandmeldinstallatie bestuurscentrum Dommelrode

91

87

4

Distributie en meldingenvoorziening basisregistratie

36

31

5

Fiets-/wandelpad Bobbenagelseweg

622

618

4

Fietspaden Populierlaan te Veghel

665

677

-12

Hemelwaterverbetering Kienehoef

534

529

4

Kruising Erpseweg- Bundersdreef

376

371

4

Nieuwe Podiumzaal `t Spectrum

2.600

2.611

-11

Ombouw korfbalveld naar voetbalveld Pins Willem-Alexander sportpark

63

63

-

Ombouw kunstgras korfbal Prins Willem Alexander in gras voetbalveld

50

50

-

Onderzoek locaties ombouw Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels naar Gescheiden Rioolstelsels 2019

40

-

40

Opstellen beheerplan rioleringsvoorziening

30

30

0

Overname sportvelden/ kleedaccommodatie VMHC Geel-Zwart Veghel

150

152

-2

Perscontainers milieustraat Schijndel

140

140

-0

Proceskosten Noordkade

2.123

2.263

-140

Ruimte voor de Aa

20

13

7

Uitbreiding en eerste inrichting SO/VSO school HUB

81

81

-0

Verplaatsen receptie en toegangscontrole De Molen Hey

40

53

-13

Vervangen essen Udenseweg

51

50

1

Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel

525

366

159

Vervangen hockeyveld VMHC Geel Zwart

225

228

-3

Vervangen hockeyveld
VHMC Geel Zwart

177

177

-

Vervangen inrichting trouwzaal en bibliotheek Raadhuis Erp

50

46

4

Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel

910

831

79

Vervangen korfbalvelden KVS'17

201

201

-0

Vervangen Nieuwstraat Sint-Oedenrode

375

304

71

Vervangen riolering Koolenkampen fase 1+2 Operationeel Plan Riolering 2016

1.505

1.510

-5

Vervangen riolering+afkoppelen verharding weg door Erp

2.700

1.880

821

Vervangen toplaag kunstgras Sportpark De Neul

-

1

-1

Vervangen toplaag kunstgras vv WEC

-

9

-9

Vervanging PIMS-Youpp

75

100

-25

Vervanging terreinuitrusting sportpark

-

24

-24

Vervanging voertuigen

959

928

31

Vervanging wegen 2019

990

990

0

Eindtotaal

17.519

15.962

1.557

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42