Programma's

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte de leefbaarheid vergroot.

Beleidsindicatoren

De verplichte beleidsindicatoren vanuit de BBV zijn voor dit programma vervallen.

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 9.485
Gerealiseerd € 12.053
Afwijking € -2.568
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42