Programma's

6 Sociaal domein

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid. Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).

CBS Bevolkings- statistiek / LISA - bewerking ABF Research

2019

963,7

771,5

2019

963,7

771,5

Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)

CBS Jeugd

2019

1%

1%

2018

1%

1%

Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar)

CBS Jeugd

2019

4%

6%

2018

4%

6%

Werkloze jongeren (16-22 jaar)

CBS Jeugd

2019

1%

2%

2018

2%

2%

Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking)

CBS Arbeids-deelname

2019

71,5%

68,6%

2018

70,4%

67,6%

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners)

CBS Participatiewet

2020

375,9

436,8

2019

180

352

Lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS Participatiewet

2020

177,6

199,7

2018

169

318,4

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar).

CBS Jeugd

2019

10,2%

12,2%

2018

8,0%

9,6%

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar).

CBS Jeugd

2019

0,9%

1,3%

2018

0,8%

1,1%

Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

CBS Jeugd

2019

0,2%

0,4%

2018

0,3%

0,3%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (specialistische ondersteuning)

CBS Monitor Sociaal domein WMOr

2020

390

661

2019

250

645

 

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 96.435
Gerealiseerd € 92.428
Afwijking € 4.008
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42