Programma's

1 Veiligheid

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren.

Stichting Halt

2019

141

126

2018

109

119

Winkeldiefstallen

CBS-Diefstallen

2019

0,7

2,0

2018

1,0

2,0

Geweldsmisdrijven

CBS-Criminaliteit

2019

3,2

4,6

2018

2,6

4,9

Diefstallen uit woning

CBS-Diefstallen

2019

1,8

2,2

2018

2,1

2,5

Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte)

CBS-Criminaliteit

2019

4,4

6,1

2018

4,0

5,7


Toelichting: Indicatoren van CBS zijn per 1.000 inwoners.

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 6.244
Gerealiseerd € 6.075
Afwijking € 169
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42