Verbonden partijen

Scheifelaar II C.V.

Scheifelaar II C.V.

Scheifelaar II C.V.

Programma:

8. VHROSV

Bestuurlijk belang

Gemeente Meierijstad. 49,75% Van de Ven Ontwikkelingsgroep BV 49,75% Scheifelaar II Beheer BV 0,5%

Openbaar belang

In 2007 is met Van de Ven ontwikkelings-Groep BV een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tot de ontwikkeling van het plangebied Scheifelaar II te komen. In deze overeenkomst is bepaald dat de samenwerking zal plaatsvinden in de destijds opgerichte CV/BV-structuur. Via deze structuur zijn de benodigde gronden verworven, het bestemmingsplan gewijzigd, het gebied bouwrijp gemaakt en worden de bouwkavels verkocht. Destijds is voor deze structuur gekozen om risico’s en het exploitatieresultaat te delen en het gemeentelijk kostenverhaal te regelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42