Programma's

Financiële informatie programmaplan

Gedurende 2020 is met name op de belaste activiteit van het grondbedrijf verder ingezoomd. Op basis van deze verdiepingsslag zijn verdere gesprekken gevoerd met de belastingdienst over de te hanteren uitgangspunten voor het bepalen van de openingsbalans en de jaarwinstbepaling. In 2021 zal een definitief standpunt moeten worden ingenomen en zal de belastingdienst een aanslag opleggen. Het streven is om met de belastingdienst tot overeenstemming te komen over de uitgangspunten om zo mogelijk een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Daarmee ontstaat duidelijkheid over de eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de periode 2016 tot 2026. Uit de actuele doorrekening volgt dat er over 2020 geen vennootschapsbelasting betaald dient te worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42